– Lön –

Löneadministration

Semesterersättning, Vård av barn, Föräldraledighet, Övertid, OB- tid, m.m.

Vi kan hjälpa er med hela lönehanteringen på ert företag, oavsett om ni har en anställd eller om ni har ett tjugotal anställda.

Tillsammans tar vi fram ett rapporteringssystem som passar er verksamhet och efter det så kommer vi att upprätta lönespecifikationer åt er och skicka ut löneavier till era anställda, samt göra utbetalningen åt er efter det att ni godkänt den på banken.

Vi kommer även att hjälpa er med kontrolluppgifterna som ska skickas in till skattemyndigheten en gång per år.