Faktauppgifter

Avdragsgilla kostnader

Den som har enskild firma har rätt att dra av alla utgifter som krävs för verksamheten, som kostnad.
Detta innefattar exempelvis bokföring, lokaler, försäkringar, inventarier och representation.
Är du osäker på vad du får dra av är du välkommen att kontakta oss, så kan vi svara på dina frågor.

Icke avdragsgilla kostnader

Bland de kostnader du inte får dra av som enskild näringsidkare ingår exempelvis:
A-kassaavgift, böter, felparkeringsavgifter, mark, läkemedel och eget arbete.
Kontakta oss så berättar vi mer om vad du får eller inte får dra av.

Mer information kan ni hitta hos skattemyndigheten