Go to Top

Hem

Bokföring

Bokföring med Hagatun revision

Vi erbjuder redovisningstjänster för små företag så som enskilda firmor, handelsbolag och mindre aktiebolag. Grundpriset för löpande bokföring är 600 kr per timme exkl. moms

Avdragsgilla kostnader

Den som har enskild firma har rätt att dra av alla utgifter som krävs för verksamheten, som kostnad. Detta innefattar exempelvis bokföring, lokaler, försäkringar, inventarier och representation. Är du osäker på vad du får dra av är du välkommen att kontakta oss, så kan vi svara på dina frågor.

Satsa på Kärnverksamheten

Genom att lägga ut vissa administrativa funktioner som ekonomi och löner i företaget på en extern leverantör – outsourcing – kan företaget koncentrera både tid och resurser på sin kärnverksamhet, vilket ökar ditt företagets konkurrenskraft.

Satsa på Kärnverksamheten - låt andra sköta resten

Vi sköter allt det löpande ekonomiska arbetet åt er så som den löpande bokföringen till löner och skattedeklaration. Varje månad får ni en lättöverskådlig rapport som ger en bra kontroll på företaget. I rapporten kan ni se företagets resultat och balansrapport, samt vad som ska betalas i skatt. Vi kan även hjälpa er med deklarationen, bokslut, årsredovisning och övriga legala bolagsdokument, samt ombildning och utvecklings frågor i företaget. Ni kan även få hjälp med ekonomisk rådgivning om placeringar så som pensionsplaceringar och andra kapitalplaceringar i företaget och som ägare.